De Poli F. Boš. Veliki majstori umetnosti. – Beograd: Nolit, 1979. - 128 с.

Click to order