Световни центрове на изкуството. Мюнхен. – София: Изд-во Български художник, 1970. – 168 с.

Click to order