Bodino M., De Poli F. Grinevald. Veliki majstori umetnosti. – Beograd: Nolit, 1979. - 128 с.